Jan Kočnar - PERFEKTRA s.r.o.

Naše produkty

Recepty z černého zlata Na těchto místech lze naše zboží zakoupit přímo

Rychlý kontakt

E-mail: perfektra@email.cz

E-Shop Mobil

+420 602 120 629

 

E-shop je určen pro soukromé odběratele. Pokud jste zástupce firmy, kontaktujte nás.

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace dle zákona
č. 90/2012 Sb.

Promo-image
Promo-image

Úvodní stránka » Reference »Doc. Ing. Josef Horák

Reference

Doc. Ing. Josef Horák

Vycházejme z předpokladu, že zákeřná choroba například RAKOVINA se nevyhýbá ani lékařům, ani léčitelům, pak je v takovém případě každá účinná rada dobrá, zvláště když nastane stádium bezradnosti bez naděje na úspěšné vyléčení. Je snaha vyjádřit správný zdravotní stav matematickou identitou rovnice, že zdraví má být v rovnováze s optimální životní vitalitou.
Pak srovnáváním těchto veličin docházíme ke vztahu, že Bůh je síla přírody, která je ještě zcela nevyčerpatelným a blahodárným zdrojem pro zachování zdraví všeho živého na naší planetě. Pak už jen záleží na člověku, lékaři nebo léčiteli - přírodovědci, jak umí s tímto zdrojem přírody hospodařit, jak s ním umí zacházet, a jaké učiní proti chorobě optimální rozhodnutí v provedení zákroku. A tak se dostáváme k důležité vědecké metodě aplikovatelné ve všech oborech národního hospodářství tzv. DYNAMICKÉMU PROGRAMOVÁNÍ. V medicíně vycházejme z premisy, že každá choroba je dynamický proces, není tedy statickou záležitostí, má svůj vývoj. Proto také lékař i léčitel musí mít na zřeteli správně stanovit i stochastické jevy. Jevy vyplývající neboli jevy náhodné, dříve než přistoupí k jevu deterministickému tj. k vlastnímu rozhodnutí. Zde platí Bellmanův princip optimality: "Nechť je výchozí stav /zdravotní/ a výchozí rozhodnutí jakékoliv, posloupnost následujících rozhodnutí /léčebných/ musí tvořit OPTIMÁLNÍ ROZHODOVACÍ STRATEGII vzhledem ke zdravotnímu stavu výchozímu (v počátečním stavu choroby)". To znamená mít na zřeteli cíl léčby: MAXIMÁLNÍ EFEKT A MINIMÁLNÍ RIZIKO. Znamená to také minimální entropie míry nejistoty v léčebném procesu. Značný podíl na úspěšném léčebném procesu, který technologicky kompletuje odborný lékař - specialista mají všechny průvodní odborné profese tj. manažeři, inženýři, přírodovědci, matematici, konstruktéři, psychologové atd. Mezi nimi je nutná vzájemná spolupráce. Co by si například počali samotní lékaři, kdyby jim tito odborníci nevyrobili rentgeny, lasery, mikroskopy a různé jiné potřebné přístroje, nebo různé umělé protézy, měřící přístroje a podobně. Ale nyní se vraťme k faktům léčení.
Pro orientaci uveďme si následující fáze: 1. ANAMNÉZA- vyšetření, tzv. předchorobí pacienta 2. DIAGNÓZA- určení choroby nemocného, poznání příčin nemoci 3. TERAPIE - léčba, proces léčení 4. REKONVALESCENCE - zotavování se po přestálé chorobě před úplným uzdravením.
Posuzujeme-li tyto fáze z hlediska dynamického programování, je zcela zřejmé, že fáze 1. 2. a 3. patří mezi deterministické jevy lékaře - specialisty, zatímco fáze 4. je stochastický jev, vycházející z přírodovědeckých odborností léčitelů. Mantinely mezi jednotlivými uvedenými fázemi nemusí být vždy jasné, mohou jako ve všem vyvolávat určité polemiky, ale když jsme si vědomi nezbytné spolupráce v léčení i případně jeho někdy neblahé výsledky, buďme alespoň trochu skromní a pokorní vzájemně vůči sobě a nehrajme si na Šalamouna. Nikdo z nás není přeci neomylný a bezchybný a nechce si dát poradit byť by měl řadu vysokých škol a titulů. Je však vždy nutné mít seberespekt a ověřenou zdravou sebejistotu, aby se tento pocit lékaře i léčitele přenesl na pacienta, který tím načerpá důvěru v terapii a víru ve vyléčení choroby. U lékaře i léčitele je vždy nutné mít respekt, ale k tomu i příslušnou jistotu jedince je vždy stochastickým jevem, protože je pravdou, že pýcha předchází pád a snadno může nastat jev blamáže a kapitulace vědomostí, tedy krachu terapie. Jsou to pak smutná konstatování. Například likvidace melanomů není šťastná pomocí skalpelu. Co však lze považovat po mnoha kladných experimentech v medicíně za optimistický krok je ve 4. fázi - rekonvalescence, jako dosud nevyužitý přírodní lék třtinový extrakt - ve světě známý pod jménem BLACK MIRACLE, SCHWARZE WUNDER, MIRACLE NOIR a u nás pod značkou "ČERNÝ ZÁZRAK" firmy Jan Kočnar - PERFEKTRA s.r.o. Dobruška. Závěrem lze uvést účinnou aplikaci třtinového extraktu: I. Zevně na kůži lidského těla, kde došlo k porušení struktury povrchu kůže následkem ozáření po likvidaci karcinomu. Po aplikaci obkladů ze třtinového extraktu nastává zklidnění a ozdravění ozářené (i spálené) kůže. Totéž platí i pro likvidaci lupénky (psoriasis vulgaris). II. Aplikací třtinového extraktu vnitřně, rozpuštěného v teplé vodě působí uklidnění v procesu metabolismu při léčení žloutenky typu A - infekční. Pracuje se dále na pozitivních léčebných účincích třtinového extraktu, což bude publikováno, aby to prospělo široké veřejnosti pacientů, lékařů i léčitelů a podpořilo to reálnou naději na uzdravení a víru pacientů. Postupem doby se tento třtinový extrakt stává darem Božím pro lidstvo a ČERNÝM ZÁZRAKEM pro nevěřící Tomáše. Lze si jenom přát dobré zdraví a spokojenost.

Zpět

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás tímto informovat o zavedení nového slevového systému pro registrované zákazníky.

Zaregistrovat se a začít jej využívat, můžete ihned. Využijte odkaz Registrace v záhlaví stránek.

Popis slevového systému

Slevový systém funguje na principu získávání bodů. Body jsou k zákaznickým účtům přiřazovány při uskutečněné objednávce a jejich získané množství závisí na množství vámi objednaného zboží. V současnosti je bodový poměr 1 bod za každou/kazdých 10 Kč z ceny objednávky.

Podle množství vámi získaných bodů spadáte vždy do jedné ze slevových kategorií. Již jen samotnou registrací získáváte slevu 3 %. Pokud po provedení objednávky dosáhnete množství bodů potřebného pro postup do vyšší slevové kategorie, následující objednávku uskutečníte již s touto slevou.

Jednotlivé úrovně slev jsou následující:

  • do 200 bodů 3 %
  • do 400 bodů 5 %
  • do 600 bodů 6 %
  • do 700 bodů 7 %
  • do 1000 bodů 8 %
  • více než 1000 bodů 9 %

Své nasbírané body a jim odpovídající procentuelní slevu můžete vždy využít až do 31.12 / 23:59 hod.
V tento čas dochází rovněž k vynulování bodů na vašem účtu a jejich sběr začíná pro následující rok nanovo.

Provozovatel totoho e-shopu si vyhrazuje právo provádět korekce, změny a aktualizace tohoto slevového systému.

Máte-li dotaz k fungování slevového systému, kontaktujte nás na info@perfektra.com.